Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ούτε καν 15...

Ο Κορκονέας από ισοβίτης, γίνεται δια βίου ελεύθερος. Δεν συμπλήρωσε καν 15 χρόνια στη φυλακή, όσα δηλαδή ήταν τα χρόνια τής ζωής που αφαίρεσε.