Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Λείπει η άποψή του

Πού είναι ο καθηγητής Συνολάκης να εκκενώσει σε 20' την Αττική Οδό; 

Νίκος Σαρίδης (από το fb)