Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Σύμβαση ΕΔΟΕΑΠ με Όμιλο «Υγεία»

Σε σύμβαση με τον όμιλο Υγεία προχώρησε ο ΕΔΟΕΑΠ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στα ιδιωτικά θεραπευτήρια «Υγεία», «Μητέρα» και «Λητώ». Η σύμβαση δεν καλύπτει εξολοκλήρου το κόστος των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών (νοσήλια-επεμβάσεις), για αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί προ της εισαγωγής για τα αναλυτικά κόστη. Ο ΕΔΟΕΑΠ, για τις πιο συχνές νοσηλείες, αποζημιώνει μέρος του κόστους νοσηλείας και των ιατρικών αμοιβών ανάλογο των άλλων συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και η υπόλοιπη δαπάνη αφορά εξολοκλήρου τον ασφαλισμένο. Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στο www.edoeap.gr.

Tα τρία θεραπευτήρια τιμολογούν στον ασφαλισμένο το ποσό που του αναλογεί και το οποίο καταβάλλει απευθείας. Για τις ιατρικές αμοιβές, ο ασφαλισμένος πληρώνει απευθείας τον ιατρό, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στη σύμβαση. Στη συνέχεια προσκομίζει τις αποδείξεις στον ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος καλύπτει ένα μέρος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση- από τη σύμβαση. Στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με ραντεβού χωρίς επιβάρυνση. Σε περίπτωση, διαγνωστικών-βιοχημικών εξετάσεων, θα καταβάλλεται συμμετοχή.

Ειδικά για τους τοκετούς, ισχύει ό,τι και στα υπόλοιπα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με το ορισθέν ποσό, βάσει του Κανονισμού Υγείας. Τα τρία ιδιωτικά θεραπευτήρια διαθέτουν συνολικά δυναμική 1.261 κλινών με 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

**Το κείμενο είναι από δελτίο Τύπου που λάβαμε.