Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Το θαμπό παρελθόν

Το παλιό που επιμένει, έστω και παρακμιακό. Υπολείμματα γραμμάτων και χρωμάτων, μας θυμίζουν ότι εδώ εύρισκες ξυλεία. Τώρα το κτίριο που στέγαζε το ξυλεμπόριο περιλαμβάνεται στα ερείπια της Ελλάδας. Της σύγχρονης, όχι της αρχαίας. Καλλίπολη Πειραιά, Δεκέμβρης 2021.