Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει τις εισφορές των ανέργων στο πρώτο μισό του 2022

Την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων για έξι μήνες, καθώς και τη διεύρυνση του διακανονισμού οφειλών με 72 άτοκες δόσεις αποφάσισε το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ. Η κάλυψη των εισφορών των ανέργων αφορά στο διάστημα από 1/1/2022 έως 30/6/2022, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ). Στο σκεπτικό της απόφασης ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας όχι μόνο στο εισόδημα, αλλά και στη ζωή μας.

Οι άνεργοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr) αίτημα υπαγωγής έως το τέλος του έτους, καταθέτοντας εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής χρήσης 2020. Ακόμη και άνεργος με κλειστή περίθαλψη, λόγω αναστολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση μέχρι την 30/6/2022, κατόπιν αίτησης υπαγωγής στο ασφάλιστρο και διακανονισμό οφειλής. Η ρύθμιση είναι ανεξάρτητη από αυτήν της ΕΣΗΕΑ για την κάλυψη εισφορών των ανέργων μελών της, επίσης με εισοδηματικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά το διακανονισμό για τις οφειλές ασφαλισμένων του Οργανισμού έως και την 31η Δεκεμβρίου σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr) έως και την 31η Ιανουαρίου 2022. Ο διακανονισμός περιλαμβάνει άκρως ευνοϊκούς όρους, όπως 72 δόσεις και διαγραφή πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων. Αίτημα μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (www.edoeap.gr).

**Το κείμενο είναι από δελτίο Τύπου που λάβαμε.