Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Από τα έξυπνα του fb

8.613 κρούσματα.
8+6=14
6-1=5
Κρατάμε το 3.
Αποτέλεσμα 1453.
Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Όλα εγώ;

**Από τα έξυπνα που κυκλοφορούν στο fb