Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Πάρτε κάνα διορθωτή...

Στους υπότιτλους των τηλεοπτικών δελτίων είναι συχνά τα γλωσσικά εγκλήματα –η εγκληματάκια. Αλλά δεν συμβαίνει πολύ συχνά το ένα λάθος να διαδέχεται το άλλο μέσα στην ίδια είδηση –όπως αυτό με τον προπονητή τένις και τη συμπεριφορά του απέναντι σε ανήλικες. Συνέβη, ωστόσο, σε δελτίο βραδινό δελτίο τής Δευτέρας (ενός εκ των κορυφαίων καναλιών) οπότε το σωστό «διεκόπη» έγινε «διεκόπει» και το ορθό «διήρκεσε» μεταβλήθηκε σε «διήρκησε». Ειδικά το πρώτο είναι χονδροειδές λάθος, απαράδεκτο, που θα μπορούσε να το εντοπίσει ακόμα και ο αυτόματος διορθωτής του word. Το δεύτερο λάθος είναι σύνηθες και έχει βρεθεί ακόμα και σε βιβλία που έχουν περάσει από σχολαστική επιμέλεια ειδικών. 

Όπως και να έχει, τα κανάλια θα μπορούσαν να έχουν έναν άνθρωπο, έναν διορθωτή, που θα βλέπει όλους τους υπότιτλους που βγαίνουν στον αέρα και συχνά γράφονται βιαστικά. Δεν χρειάζεται να έχουν κοντά τους τον Μπαμπινιώτη για να αποφύγουν τις χοντράδες. Έναν απλό γνώστη τής Ελληνικής θέλουν, με καλό «μάτι» (είναι και ταλέντο η διόρθωση), για να σταματήσει ο γλωσσικός διασυρμός. Θα απαιτηθούν, βέβαια, κάνα δυο μισθοί παραπάνω, αλλά σε προϋπολογισμούς εκατοντάδων χιλιάδων αυτό είναι ελάχιστο έξοδο.

Και αν τα προγράμματα των ιδιωτικών καναλιών δεν έχουν τον παιδευτικό χαρακτήρα που θα έπρεπε, τουλάχιστον ας μη μαθαίνουν στο κοινό τους λάθος γράμματα. Και κυρίως τους νέους.

Ας το μαζέψουν, ας μαζευτούν...