Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Μεγάλη ανταπόκριση στον ΕΔΕΟΑΠ για τις δράσεις πρόληψης

Συνολικά 224 μεστογραφίες, με την υπερσύγχρινη τεχνολογία, και 280 ραντεβού για καρδιαγγειακά

Διακόσιες είκοσι τέσσερις μαστογραφίες διενεργήθησαν εντός των εγκαταστάσεων του

ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα τον Οκτώβριο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση, που συνέπεσε με τη λειτουργία του νέου, υπερσύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακού μαστογράφου που εγκατέστησε ο Οργανισμός, εμπλουτίζοντας τις υποδομές του.

Επίσης, από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Υπέρτασης στην Αθήνα, ενός πρωτοποριακού προγράμματος ιδιαίτερα σημαντικού για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, έχουν διεξαχθεί 280 ραντεβού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 81 Holter πίεσης σε ασφαλισμένους, ενώ 35 ασφαλισμένοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα τηλεπαρακολούθησης.

** Το κείμενο είναι από δελτίο Τύπου που λάβαμε