Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021

Ένα πρωτοσέλιδο γεμάτο από ευτυχισμένα νεανικά κεφαλάκια

Με αυτό το πρωτοσέλιδο η Ροδιακή τίμησε τα παιδιά της Ρόδου που πέτυχαν στις, ιδιαίτερα απαιτητικές φέτος, Πανελλήνιες. Ολόκληρη η σελίδα καλύπτεται με φωτογραφίες-κεφαλάκια των παιδιών που αποτελούν το μέλλον μιας ταλαιπωρημένης χώρας. Η εφημερίδα παρουσιάζει στο εσωτερικό της με λεπτομέρειες την επιτυχία κάθε παιδιού, χωρίς βέβαια να καλύπτει όλους τους επιτυχόντες λόγω των φετινών αλλαγών στις εξετάσεις καθώς φορείς και υπηρεσίες δεν έδωσαν αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψήφιων φοιτητών. Η εφημερίδα σημειώνει ότι λόγω αυτού το γεγονότος πολλοί από τους μαθητές και μαθήτριες που είχαν αντίστοιχες ή και καλύτερες ακόμα επιδόσεις από τα παιδιά που μπόρεσε να εντοπίσει, δεν περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ.

Ανάλογα πρωτοσέλιδα, αλλά με μερική κάλυψη της σελίδας από φωτογραφίες επιτυχόντων, κυκλοφορούν οι θεσσαλικές Ταχυδρόμος, Ελευθερία και Θεσσαλία