Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Τα κηφισιώτικα πλατάνια

Τα πλατάνια είναι μια από τις ισχυρές υπογραφές της άνοιξης στον ερχομό της. Στην Κηφισιά, ίσως την πιο πλατανοφόρο αστική περιοχή της Ελλάδας, τα πλατάνια (πλάι στις παλιές αμπολές, στα ποτιστικά ρυάκια δηλαδή) φτιάχνουν ολόκληρες αψίδες, απλώνουν μεγάλες στέγες. Και κάποια από αυτά παίρνουν περίεργα σχήματα και οι κορμοί τους φτιάχνουν δικές τους διαδρομές προς τα ύψη. Εδώ, ένα ελάχιστο δείγμα από το φρέσκο μαγιάτικο πράσινο των κηφισιώτικων πλατανιών.