Τρίτη 4 Μαΐου 2021

Την κερκόπορτα στο «τείχος ανοσίας» θα την ανοίξουμε μόνοι μας

{...}Ο ιός, επιβιωτικά πονηρότατος, εξακολουθεί να βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από τις επιστημονικές επιτεύξεις και την κοινωνική άμυνα. Και πολύ πιο μπροστά από τις φανερές και αφανείς ανάγκες των πολιτικών, την ενοχλητική αυτοεγκωμιαστική ρητορική τους και συχνά αντιφατικούς σχεδιασμούς τους. Αν, λ.χ., το «άνοιγμα στον τουρισμό» γίνει με καθοδηγητικό δόγμα το «άρον, άρον, άνοιξον αυτόν», δηλαδή με εθελότυφλη τήρηση των μέτρων, ώστε να πείσουν περισσότερους Βόρειους απ’ όσους οι περισσότερες χώρες του Νότου, τότε την κερκόπορτα στο προσδοκώμενο «τείχος ανοσίας» θα την ανοίξουμε μόνοι μας {...}

**Απόσπασμα από το σημερινό άρθρο του Παντελή Μπουκάλα στην Καθημερινή. Τίτλος του: «Η χαραμάδα, το παράθυρο και η κερκόπορτα».