Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Πολιτισμός, απολίτιστος

Καημένε μου Πολιτισμέ,
θα σε φάει ο απολίτιστος βίος σου
και οι βάρβαρες πολιτικές σου.
-ΑΓΝΩΣΤΟΥ-

Τσιμάρας Τζανάτος
(Ο «Άγνωστος», όπως παρουσιάζεται στις ποιητικές αναρτήσεις του στο fb)