Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Μεσαίωνας...

Αν η Ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν διανύουμε εποχή Ισπανικής γρίπης. Μεσαίωνα περνάμε

Κατερίνα Νικολοπούλου 
(Από το fb)