Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Είδος (μη) προστατευόμενο

Η καμπύλη ανεβαίνει –284 κρούσματα ανακοινώθηκαν την Κυριακή. Και η λίστα θανάτων μακραίνει, πολύ συχνά, ή σχεδόν πάντα, με θύματα ηλικιωμένους. Και επειδή η κατάσταση (μαζί και τα μυαλά) δεν
πρόκειται να αλλάξει, οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα γίνουν είδος εν ανεπαρκεία. Προς το παρόν, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι είδος προστατευόμενο. Μια γενιά θα μεγαλώνει με την έλλειψή τους.