Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Τα σχολικά είδη της νέας εποχής

Έτσι είδε ο Soloup τα σχολικά είδη μιας νέας, παράξενης, εποχής· που δεν ξέρουμε για πόσο, και πόσο έντονα, θα κρατήσει.