Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Η Αυγή και ο Γιάννης Βούλτεψης

Ενας Κυρανάκης αμφισβήτησε την #Αυγή. Λόγω ηλικίας, ίσως και I.Q μπορεί να μην γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Καλό είναι να
ρωτήσει τη Σοφία #Βούλτεψη της οποίας ο πατέρας Γιάννης από την #Αυγή αποκάλυψε πτυχές της υπόθεσης #Λαμπράκη.

Αγγελος Μενδινός
(Από το fb)