Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Ανισότητες...

Τους τους αναγνωρίσουμε –και όχι μόνο σήμερα που τυπικά είναι η μέρα τους. Υπάρχουν ανισότητες στην αφετηρία τής καριέρας άνδρα-γυναίκα· και πολλές περισσότερες στη διαδρομή.