Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Η ΕΣΠΗΤ ενισχύει άνεργα μέλη της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, με δεδομένη την πρωτοφανή επιδημία που πλήττει και τη χώρα μας, με αίσθημα υψηλής ευθύνης και αλληλεγγύης, αποφάσισε την ενίσχυση, με τη μορφή έκτακτης χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στα άνεργα τακτικά μέλη της Ένωσης, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο έως τις 10 Απριλίου 2020 αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email: espit@otenet.gr με την ένδειξη  «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνεργων  τακτικών μελών της ΕΣΠΗΤ»

α) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)
(Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα Δελτίων  παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για το έτος 2018)

β) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2018)

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί: α) η παρουσία σε μία (1) τουλάχιστον Γενική Συνέλευση μελών της ΕΣΠΗΤ από το  2017 μέχρι σήμερα, β) η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου.

** Το κείμενο είναι από ενημερωτική ανακοίνωση την οποία λάβαμε.