Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Ο πυρετός δεν πέφτει...

Τα λέγαμε την περασμένη Δευτέρα για τον «Πυρετό στις συντάξεις» που έχει πιάσει τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ο πυρετός δεν πέφτει με τίποτα! Σήμερα δυο εφημερίδες, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Ελεύθερος Τύπος και η
Δημοκρατία, έχουν σχεδόν ταυτόσημο τίτλο με τον «χάρτη» των νέων συντάξεων. Καλό είναι αυτό. Από το να έχουμε πρωτοσέλιδα πολεμικού φόβου, καλύτερα τα μαθήματα εμπέδωσης συνταξιοδοτικών αλλαγών.
(Για να τα λέμε όλα, η Δημοκρατία έχει πιο ενδιαφέροντα χτυπήματα για τις δύο όψεις του «χάρτη», την καλή και τον κακή. Ότι δηλαδή «Οι αυξήσεις δεν θα δοθούν ολόκληρες, αλλά σε... δόσεις έως το 2024» και ότι κοντά 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι δεν θα δουν καμιά αναπροσαρμογή»).