Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος όχι

«Το ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος όχι, το λέει πάρα πολύ καθαρά η Σύμβαση της Γενεύης που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Πρόσφυγας είναι όποιος βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν
μπορεί να επιστρέψει γιατί έχει δικαιολογημένους φόβους δίωξης, για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Η εξέταση και κρίση για το αν ένας άνθρωπος είναι πρόσφυγας ή όχι, δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την χώρα καταγωγής του. Θα πρέπει να προηγείται ατομική εξέταση, ουσιαστική συνέντευξη, ώστε να μπορεί να εξηγήσει με λεπτομέρεια τους λόγους που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα του». Πέραν αυτών, πρόσφυγας φυσικά είναι και αυτός που φεύγει από την χώρα του εξαιτίας εμπόλεμης κατάστασης, συγκρούσεων, συρράξεων και βίας».

Στέλλα Νάνου 
Εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα