Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Συνάδελφοι...


...και ο εξ Αμερικής «κινηματογραφιστής» δικαιούται να μιλάει για τον εκ Γαλλίας (χωρίς εισαγωγικά αυτός)