Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΕΔΟΕΑΠ και οι γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μητέρες

Έως τέσσερις προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δυνατότητα αποζημίωσης της κρυοσυντήρησης ωαρίων, καθώς και αποζημίωση για την ενδομητρική
σπερματέγχυση δίδει ο ΕΔΟΕΑΠ στις ασφαλισμένες του. Συγκεκριμένα ο Οργανισμός, εναρμονισμένος στην κείμενη νομοθεσία και τα σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα, αποζημιώνει τις ασφαλισμένες έως 49 ετών με 1.000 και 800 ευρώ για την πρώτη και τη δεύτερη προσπάθεια και με 600 ευρώ για την τρίτη και τέταρτη, ενώ αποζημιώνει με 150 ευρώ ανά (και έως τέσσερις) προσπάθεια τη διαδικασία σπερματέγχυσης.
Προβλέπεται, επίσης, η αποζημίωση των φαρμάκων -υπό προϋποθέσεις- σε γυναίκες που, για κοινωνικούς λόγους, επιλέγουν να κάνουν κρυοσυντήρηση των ωαρίων τους, καθώς και σε ογκολογικές ασθενείς που πρέπει και επιτρέπεται να κρυοσυντηρήσουν τα ωάριά τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού, ΕΔΩ.

** Το κείμενο είναι από δελτίο Τύπου που λάβαμε.