Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

Δεν κάνεις χιούμορ με τις τραγωδίες...

Σόρι παιδιά, καταλαβαίνω ότι καμιά φορά είναι ερεθιστικό, αλλά δεν είναι όλες οι συμπτώσεις ίδιες. Το γεγονός δηλαδή ότι συνέπεσε να χάσουν οι ΗΠΑ στο μπάσκετ την ίδια ημερομηνία που χάθηκαν 3.000 (κατά βάση αθώοι)
άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα μια καλή ευκαιρία να πεις κάτι έξυπνο. Αν αισθάνεσαι ικανός να πεις κάτι έξυπνο θα βρεις πολλές άλλες.

Μανώλης Γρηγοράκης
(Από το fb)