Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Το βουλεβάρτο της Κηφισιάς...

Μπορεί να είναι ο ωραιότερος δρόμος της Κηφισιάς –ενδεχομένως ένας από τους ωραιότερους της Αττικής και από τους πολύ, πολύ ωραίους της Ελλάδας. Σαρανταπόρου! Κρατάει την παλιά δροσιά της αμπολής που
περνούσε από τις άκρες της (τρίτη φωτογραφία –χωρίς κάγκελα τότε, περιφραγμένη σαν διατηρητέο μνημείο σήμερα.) Φυσικά, η Σαρανταπόρου είναι πολύ πιο όμορφη από τη φωτογραφία που, απλώς, δίνει μια γεύση ενός δικού μας βουλεβάρτου.