Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Μαργαριτάρια

Υπουργός μιλάει για εμβολιΑσμό πλοίου.
Στις ειδήσεις η άλλη βλέπει πυροσβεστικούς κρούνους.
Ο σπορτσκάστερ λέει "μεσούσης του αθλήματος".
Γιατί, πουλάκια μου;;;;

Ζωή Ρηγοπούλου
(Από το fb)