Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Έθνος: ακολουθώντας ένα θέμα...

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για επταήμερη εργασία σήκωσε ένα ακόμα σύννεφο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Δημοσιογραφικά το θέμα ήταν εκμεταλλεύσιμο όχι μόνο για πολιτικά κέρδη
από τις προσκείμενες, ένθεν κακείθεν, εφημερίδες, αλλά και για ερμηνείες. Το σάιτ του Έθνους ακολούθησε τον απόηχο τιυ θέματος και παρουσίασε τη νομική του διάσταση. Έγραψε ανάμεσα σε άλλα:
«Η χώρα µας προβλέπεται σύστηµα εξαήµερης ή πενθήµερης εργασίας. Κατόπιν συµφωνίας εργοδότη και εργαζοµένου, δύναται να συµφωνηθεί ότι ο εργαζόµενος θα απασχολείται είτε 6 ηµέρες την εβδοµάδα επί 7 ώρες ηµερησίως, είτε 5 ηµέρες την εβδοµάδα επί 8 ώρες ηµερησίως. Η επιλογή του ενός εκ των δύο συστηµάτων είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, αυτά δεν δύναται να εφαρµοστούν παράλληλα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο εργοδότης δεν δύναται να απασχολεί κατά βούληση τον εργαζόµενο, π.χ. µία εβδοµάδα πέντε ηµέρες, την επόµενη έξι και ούτω καθ’ εξής.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου ισχύει πενθήµερο σύστηµα απασχόλησης, η ηµέρα του Σαββάτου θεωρείται εξαιρετέα. Εφόσον, λοιπόν, ο εργαζόµενος εργαστεί κατά την ηµέρα αυτή, η απασχόλησή του θεωρείται παράνοµη και ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό του προσαυξηµένο κατά 30%. Βέβαια, εφόσον συντρέχουν αυξηµένες και έκτακτες ανάγκες στην επιχείρηση, ο εργοδότης δύναται να απασχολήσει τον εργαζόµενο υπερωριακά, καταβάλλοντάς του το αντίστοιχο ποσό».

** Ολόκληρο το θέμα θα το βρείτε εδώ

** Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το μπλογκ και θέλετε να εμφανίζονται στον τοίχο σας τα θέματά του ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και κάντε like (φυσικά μόνο αν σας αρέσει.)