Κυριακή 21 Απριλίου 2019

«Μήνυμα επί τη πρώτη επετείω της Επαναστάσεως», το Πάσχα του '68

Είναι ίσως το πιο πολυκυκλοφορημένο βιβλίο, που έμενε στα ράφια χωρίς να διαβαστεί, στην ιστορία των εκδόσεων της Ελλάδας. Τυπωνόταν κατά χιλιάδες, συσκευαζόταν σε δέματα, και έπαιρνε την κατεύθυνση προς υπηρεσίες, οργανισμούς, ημέτερες οργανώσεις, ακόμα και προς γραφεία εφημερίδων. Αφετηρία διανομής ο οδός Ζαλοκώστα όπου βρισκόταν το τότε υπουργείο Προεδρίας, το «υπουργείο Ενημέρωσης και Τύπου» σαν να λέμε. Εκεί στεγαζόταν η υπηρεσία της Λογοκρισίας που σφράγιζε τα εγκεκριμένα
κείμενα των εντύπων, με τις όποιες παρεμβάσεις των λογοκριτών, πριν σελιδοποιηθούν και τυπωθούν. Εκεί στοιβάζονταν και από εκεί διανέμονταν οι τόμοι τού «Πιστεύω μας», του «Γεωργίου Παπαδοπούλου, προέδρου της Κυβερνήσεως». Ήταν «Έκδοσις της Γενικής Διευθύνσεως Τύπου»  και σε αυτήν περιλαμβάνονταν «Λόγοι – Συνεντεύξεις – Δηλώσεις – Μηνύματα και εγκύκλιοι από... έως...»*


Όσα από τα παραπάνω βρίσκονται σε εισαγωγικά είναι από το εξώφυλλο του βιβλίου και οι ημερομηνίες «από... έως...» άλλαζαν από έκδοση σε έκδοση. Στον δεύτερο τόμο της σειράς (που υπάρχει στη βιβλιοθήκη, μαζί με τον πρώτο, ως απομεινάρι ενός αρχείου Τύπου που αποψιλώνεται με τα χρόνια για να χωρέσουν άλλες εφημερίδες, άλλα βιβλία, άλλοι τόμοι) περιλαμβάνονται λόγοι, συνεντεύξεις κ.λπ. «από 1 Μαρτίου 1968 έως 28 Ιουλίου 1968». Συνεπώς, σε αυτόν τον τόμο υπάρχει το «Μήνυμα επί τη πρώτη επετείω της Επαναστάσεως», δηλαδή στις 21 Απριλίου 1968 που απηύθυνε «προς τον Ελληνικόν Λαόν» Ο. Γ. Παπαδόπουλος.  Σήμερα, που ξημερώνει η 52η επέτειος της μέρας που η Ελλάδα βυθίστηκε στην εφταετία, αντιγράφουμε από τη σελίδα 111 τις αρχικές παραγράφους του πρώτου επετειακού μηνύματος της 21ης Απριλίου:

«Ελληνικέ Λαέ.
» Ποτέ άλλοτε ίσως το Έθνος μας δεν εώρτασε την ένδοξον Ανάστασιν του Κυρίου υπό οιωνούς περισσότερον αισίους.
» Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία δυνάμεθα να ατενίζωμεν το μέλλον χωρίς φόβον και με βεβαιότητα μεγάλης και συνεχούς βελτιώσεως. Εντός ενός μόνον έτους –του έτους, το οποίον διέρρευσεν από της Εθνικής Επαναστάσεως– η τύχη της Ελλάδος έχει μεταβληθεί άρδην.
Αρκεί να αναπολήσωμεν την κατάστασιν η οποία επεκράτει εις την πολυπαθή χώραν μας ολίγον προ της Επαναστάσεως για να αντιληφθώμεν την σημασίαν της επελθούσης μεταβολής. Όλοι συνείχοντο από αγωνίαν και αβεβαιότητα. Εις το βάθος του ορίζοντος ωρθούτο το φάσμα ενός εμφυλίου πολέμου, το οποίον θα έθετεν εν κινδύνω αυτήν ταύτην την υπόστασιν του έθνους.
» Ο κομμουνισμός είχε επιβάλει πρακτικώς την πολιτικήν σύμπραξίν του με τα αστικά κόμματα, είχεν εισβάλει εντός του κρατικού μηχανισμού και του μηχανισμού της αυτοδιοικήσεως, είχε προωθήσει τας θέσεις του εις τον συνδικαλιστικόν τομέα και είχε εξασφαλίσει πλήρη ασυδοσίαν ασκήσεως ψυχολογικής βίας επί όλων των τάξεων» .

  * Οι σελίδες κάθε τόμου ήταν περίπου 200. Στο τέλος υπήρχε ευρετήριο θεμάτων με λέξεις-κλειδιά όπως Αγρότης, Αλήθεια, Ατομοκρατία, Γονείς, Γυμνάσιον, Δημαγωγός, Ηθική τάξις, Ιαχή, Κομμουνισμός, Λεβέντης, Προ-πο, Τυραννία, Φαυλοκρατία και άλλα. Σε κάθε κεφάλαιο υπήρχε σύντομη περίληψη κάθε ομιλίας, μηνύματος κ.λπ.

** Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το μπλογκ και θέλετε να εμφανίζονται στον τοίχο σας λίγα από τα θέματά του ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και κάντε like (φυσικά μόνο αν σας αρέσει.)