Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Γεννήθηκες, κλάψε να το καταλάβουν

Ξύπνα. Γεννήθηκες.
Κλάψε.
Να το καταλάβουν.
Γέλα.
Να το καταλάβεις κι εσύ.

Τσιμάρας Τζανάτος
(Ένα από τα ποιήματα ή πεζοποιήματα που ανεβάζει κατά διαστήματα στο fb με την υπογραφή «Αγνώστου». Εξαιρετικά!)