Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Το ενοικιαστήριο στον ΔΟΛ

Ο ΔΟΛ πουλήθηκε και ο ΔΟΛ ενοικιάζεται. Το παλιό ιστορικό κτίριο της Πλατείας Καρύτση, όπου στεγάστηκαν σπουδαίοι τίτλοι στην ιστορία του Τύπου (τα Νέα, το Βήμα, ο Ταχυδρόμος, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η Ομάδα, οι Εποχές κ.ά.), αναζητεί
ενοικιαστή και αυτό ανακοινώνεται από πολύ καιρό στην προμετωπίδα τού κτιρίου. Το ενοικιαστήριο έχει παλιώσει και, πιθανόν, ο ιδιοκτήτης θα περιμένει για πολύ ακόμα. Δεν νοικιάζεται εύκολα η Ιστορία σε πολυώροφο μέγεθος.