Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Αποχαιρετισμός (3)

 ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ*

Επί προσωπικού: Δύο άνθρωποι με πήραν από το χέρι για να γίνω δημοσιογράφος. Ο ένας ήταν ο Νίκος Αντωνιάδης. Αυτό το
«ήταν» πονά πολύ. Θα λείψει απ' όλους μας το χαμόγελό του, η καλοσύνη του και η άποψη που είχε για όλα. Νίκο σε ευχαριστώ για όλα. Βάσω κουράγιο. Θα σας προστατεύει από ψηλά.

*Στο fb