Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Ποιητικός διαγωνισμός για μαθητές

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας προκήρυξε για 9η συνεχή χρονιά τον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό (23η για το θεσμό) με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 28ου Πνευματικού Μαΐου 2018 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της
Θεσσαλονίκης» και μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων – ΕΠΑΛ από όλη τη χώρα, με ένα (1) ή δύο (2) ποιήματα ο καθένας, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν (το κάθε ένα) τις δύο σελίδες.
Το θέμα είναι ελεύθερο. Επίσης μπορούν να το έχουν δακτυλογραφήσει σε Y/H ή και χειρόγραφα. Η προθεσμία λήξης υποβολής των ποιημάτων από τους μαθητές είναι  μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 (ημερομηνία αποστολής με το ταχυδρομείο και  courier ), δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
Τα ποιήματά τους οι μαθητές μπορούν να τα στείλουν ταχυδρομικώς  μέσω του σχολείου τους, στη διεύθυνση:
Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας,
Γραφεία : ΕΓΝΑΤΙΑ  154, ( εντός ΔΕΘ ) . Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.  και   FAX 2310 242593  
Εντός του φακέλου πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση,Τ.Κ..τηλέφωνο, fax, email του σχολείου) απαραιτήτως και τα ονόματα των μαθητών για τη έγκαιρη ειδοποίησή τους για την απονομή(μόνο σε ένα φάκελο ).
Αν κάποιοι μαθητές θέλουν να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμο , είναι απαραίτητο εντός του φακέλου τα στοιχεία τους να υπάρχουν ).
Τα βραβεία και οι έπαινοι δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό.
Η αξιολόγηση των ποιημάτων θα γίνει από κριτική επιτροπή. Θα δοθούν 3  βραβεία για μαθητές Γυμνασίου και 3 βραβεία για μαθητές Λυκείου-ΕΠΑΛ που θα διακριθούν, καθώς επίσης 3 έπαινοι  για μαθητές Λυκείου-ΕΠΑΛ και  3 έπαινοι για μαθητές Γυμνασίου. Οι μαθητές που στέλνουν ποιήματα στο διαγωνισμό  θα πάρουν αναμνηστικό συμμετοχής( εκτός από τους βραβευθέντες), τα οποία θα αποσταλούν   με τα ΕΛΤΑ στα σχολεία τους για όσους δεν παραβρεθούν στην εκδήλωση.
Όσα  ποιήματα   διακρίνονται από την επιτροπή θα διαβαστούν τα ονόματα τους  από το Πρακτικό κατά την τελετή της απονομής. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί, σε αίθουσα πολιτισμού της πόλης μας.