Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήματα για την πίτα

1) Στο ΚΚΕ κόβουν κομμάτι του Χριστού; 2) Στη Στέγη Αστέγων κόβουν κομμάτι του σπιτιού, 3) Στην Ελβετία κόβουν κομμάτι του φτωχού;