Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Επικοινωνιακή καταιγίδα (*)

Μια επικοινωνιακή καταιγίδα είναι σε εξέλιξη, για να φοβίσουν τον
κόσμο ότι δήθεν κινδυνεύει με λουκέτο ο ΕΔΟΕΑΠ και να τον
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ σε ΤΥΦΛΗ ΨΗΦΟ σε μια διαδικασία που ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ γενική συνέλευση.
Eρ. Μπορεί να κλείσει ο ΕΔΟΕΑΠ;

- Όχι. Κανείς δεν μπορεί να διακόψει την λειτουργία του. Απλώς η
κυβέρνηση προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Ταμείο και το
προεδρείο του δεν πληρώνει συντάξεις, για να βάλουν τον κόσμο να
ψηφίσει αυτά που από καιρό ΕΠΕΙΔΙΩΚΟΥΝ Κυβέρνηση και
εργοδότες.
- Το υπουργείο παρακρατεί τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ από
τις αρχές του χρόνου (οφειλές αγγελιοσήμου). Είναι κεφάλαια τα οποία
ανήκουν στον ΕΔΟΕΑΠ και τους λογαριασμούς αλληλοβοηθείας των
Ενώσεων.
Ερ.: Χρήματα έχει ο ΕΔΟΕΑΠ;
-Έχει αποθεματικά, απαιτήσεις από οφειλές ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
από τρίτους ενώ μπορεί να ζητήσει ( όπως το έκανε) χρηματοδότηση από
τα αποθεματικά των Ενώσεων Συντακτών.
-Υπάρχει όμως και το ΑΚΑΓΕ ( Ειδικός λογαριασμός που έχει
δημιουργηθεί με το 10% από τα αποθεματικά των παλαιών Ταμείων
κύριας ασφάλισης).
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης (όπως έχει ήδη γίνει
στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας).

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων

(*) Η ανακοίνωση του λάβαμε από την ΚΕΔ έχει τίτλο «Πλαστό δίλημμα για τον ΕΔΟΕΑΠ»