Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Με νόμο!

Από χθες βράδυ δεν έχω πλέον καμιά αμφιβολία: τα ποπ κορν, τα τσιπς και τα ντορίτος πρέπει να απαγορευτούν με νόμο στο σινεμά.
(Το κριτσάνισμα από το μασούλημά τους έρχεται από αριστερά, δεξιά, πίσω και
μπροστά. Ντόλμπι στέρεο και πολυκατευθυντική ακουστική, όπως τη λένε οι επαΐοντες).