Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Σκούρα τα πράγματα

Η παραλία έχει πάρει ένα μαύρο σκούρο χρώμα από το πετρέλαιο στη Σαλαμίνα. Σημασία στην λεπτομέρεια η δημοσιογράφος! Όχι μαύρο ανοιχτό, αλλά μαύρο σκούρο...

Σοφία Μαρία Πυρουνάκη 
(από το fb)