Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Τι να πεις στα παιδιά του ΔΟΛ;

Τι να πεις στους συναδέλφους στο ΔΟΛ; Να έχουν κι αύριο δουλειά κι ας τους πληρώνει όποιος να ναι; Να μην έχουν δουλειά και να κρατήσουν το κούτελο ψηλά;
Να μην πεις τίποτα.
Μόνο αν είσαι σ' αυτή
τη θέση καταλαβαίνεις.
Ή αν έχεις βρεθεί.
Εγώ έχω. Βρεθεί.

Μαρία Δεδούση