Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Οι επιτελικοί του Γιάννη Κουρτάκη

Στη ιστοσελίδα των Παραπολιτικών ανακοινώθηκε η ομάδα των στελεχών της νέας ημερήσιας εφημερίδας του Ομίλου Κουρτάκη, της «Ελευθερίας του Τύπου». Διαβάζουμε: «Επικεφαλής του εγχειρήµατος θα είναι ο
πολύπειρος Χρήστος Μουλίνος, µέχρι πρότινος γενικός διευθυντής των εφηµερίδων «∆ηµοκρατία» και ‘Espresso’, ο οποίος πλαισιώνεται από στελέχη όπως ο Κώστας Μουρδουκούτας από το ‘Εθνος’ και παλαιότερα τον ‘Ελεύθερο Τύπου’ και οι Ανδρέας Λιόσης και Κώστας Σαλαµούρας, προερχόμενοι από τη ‘Δηµοκρατία’».