Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Πώς τρέχει!

Πολύ βιαστικός ο Γενάρης. Πήγε κιόλας 3.

Λεία Βιτάλη 
(Η συγγραφέας μετράει τον χρόνο στο fb)