Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Τελειώνουμε σε δέκα μήνες
Τι τρελαινόμαστε; Αφού τον Οκτώβρη όλα τελειώνουν. Το έγραψε η Freddo