Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Το προσκλητήριο γάμου του καλού ρεπόρτερ (αχρηστεύει το Gps...)

Γιάννη Μπίλιος, αγαπημένος συνάδελφος, εξαιρετικός ρεπόρτερ, παλιός συνεργάτης, καλός φίλος και ηττημένος εργένης. Πέφτει σήμερα από τα τείχη της εργένικης ζωής που υπερασπιζόταν, στην αγκαλιά της καλής του, της Βασιλικής Κατσαβάκη. Και εμείς θα είμαστε κοντά του, εκτός του κλεινού άστεως όπου θα γίνει ο γάμος. Για τον εύκολο εντοπισμό της εκκλησίας φρόντισε με θαυμαστή ακρίβεια δημοσιογραφικού λόγου το συνοδευτικό κείμενο στο προσκλητήριο γάμου. Όπου αναδεικνύεται η σαφήνεια του καλού δημοσιογράφου. Προσέξτε περιγραφή:

** Στρίβετε από τη Λεωφόρο τάδε προς την περιοχή δείνα.
** Στα 190 μέτρα συνεχίστε ευθεία προς επαρχιακή οδό τάδε.
** Στα 2,8 χιλ. στρίψτε δεξιά στην επαρχιακή οδό τάδε.
** Στα 350 μέτρα πηγαίνετε δεξιά στην επαρχιακή οδό τάδε.
** Στα 850 μέτρα βρίσκεστε στον προορισμό σας.

Αχρήστευσε το gps ο Γιάννης!