Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Φωταψίες

Φωταγωγήθηκε η Siemens για την εκλογή Κυριάκου.
Μανώλης Γρηγοράκης (απο το fb)