Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο!

Μόνο αν είσαι εγωκεντρικός, εγωπαθής, εγωιστής, εγωλάτρης, εγωτιστής, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ μπορείς να βγάλεις τέτοιο σποτ, σαν και αυτό που σκορπάει γέλιο στο διαδίκτυο αυτές τις ώρες. Απαραιτήτως μαζί με όλα αυτά να είσαι και ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΥΜΕΡΟ.