Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Η τσουτσού

Η ακροδεξιά τσουτσού, που θέλει να γίνει αρχηγός, διαμαρτύρεται γιατί τον αφήνουν στην «απ’ έξω». Αυτός ο άνθρωπος,
όσοι θα πάνε να ψηφίσουν, δεν αξίζει ούτε το σάλιο τους. Ούτε καν για να υγρατίσουν τον φάκελο με το όνομά του.