Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Η αγένεια, η ευγένεια, ο πολιτισμός

Όταν δεν είσαι αγενής, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είσαι ευγενής. Μπορεί να εισαι άχρωμος. Ας πούμε να μην κρατάς την πόρτα σε αυτόν που έρχεται τρία μέτρα πίσω από εσένα για να περάσει. Αυτό δεν είναι αγένεια. Είναι αδιαφορία. Όταν όμως είσαι αυθεντικά ευγενής - που σημαίνει πολιτισμένος - είναι δύσκολο, έως αδύνατο να γίνεις αγενής. Και δυσκολότερο να αφήνεις την πόρτα να σκάει στη μούρη αυτού που έρχεται δυο βήματα  πίσω από εσένα.