Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοσιογράφοι σκοτώνουν τη γλώσσα

Είναι δημοσιογράφος έμπειρος, καλός γνώστης στο αντικείμενό του – τα αθλητικά – με γνώμη και άποψη που την εκφράζει χωρίς δισταγμό, αλλά στη σημερινή του εκπομπή σκότωσε το εργαλείο του: τη γλώσσα: «Σήμερα είμαστε με τον επανακάμψα...», είπε και ανέφερε το όνομα συναδέλφου με τον οποίο κάνει την εκπομπή σε δίδυμο.
Έναν άλλον ραδιοφωνικό παραγωγό τον ακούω επί τρία χρόνια να λέει στις αναλύσεις του «τον Απόλλων». Και αυτό αρκετές φορές στην ίδια εκπομπή. Δεν βρέθηκε κανείς από τον σταθμό να του μιλήσει για την πολύπαθη τρίτη κλίση;