Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Έτσι ψηφίσαμε και...

...έτσι μας σημαδεύουν