Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Οι φωτογραφίες του καλοκαιριού (2)

Καθημερινές φωτογραφίες γι΄ αυτό που δεν το αναστέλλει κανένα μνημόνιο