Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Ντέπι Γκολεμά: «Άδωνη, η μάνα μου με έκανε άνθρωπο και όχι σαν εσένα»

Μια διαδικτυακή απάντηση από τις πολλές για τη νέα δήλωση-μνημείο του Γεωργιάδη, σχετικά με τις «εκδιδόμενες και παραδουλεύτρες».
(Κλικάρετε στο κείμενο για να μεγεθυνθεί)