Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Κόμμα θηλέων

Το ΠΑΣΟΚ από αρρένων γίνεται θηλέων. Τώρα με μια γυναίκα στην ηγεσία ποιος θα χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και θα ωρύεται: «Απολύτως!».