Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Θάνος Αθανασίου, η φωνή των Βρυξελλών, συνεχίζει να...

...μεταφέρει τον φόβο και την απειλή. Πριν από λίγο βγήκε στον Χαρδαβέλα (στον Χαρδαβέλα, βεβαίως βεβαίως) και είπε μεταξύ άλλων ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος η Ελλάδα θα χάσει μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Εννοεί χαμένα αυτά που θα μας δάνειζαν για να τους τα γυρίσουμε πίσω.
(Φυσικά υπήρξε απόλυτη ταύτιση του Χαρδαβέλα μαζί του).